Alpaca Brabant

Verzorging van de Alpaca

Voeding:

De voeding van de alpaca is vrij eenvoudig. In de zomer kan gras in de energiebehoefte voorzien. Daarnaast moet er een aanvulling zijn van verschillende vitaminen en mineralen. Dit doe ik op dit moment met een speciale alpaca brok (zie hieronder) die we zelf hebben samengesteld. Voor een alpaca van 70 kg is 150 gram/dag van deze zomerbrokken voldoende. In de winter is er alleen hooi en voordroog (gras na een kleine droging in plastic gewikkeld). Dit is onvoldoende voor een zogende merrie. Daarom is het niet aan te raden om een veulen te krijgen in de late herfst, winter of vroege voorjaar. Verder kan hooi en voordroog goed gegeven worden, aangevuld met winterbrokken (200 gram/dag voor een alpaca van 70 kg). In het laatste geval zijn de winterbrokken niet alleen nodig voor vitaminen en mineralen, maar ook voor de energie. In de winter eet een alpacaongeveer 1,3 kg hooi per dag (naast de brokken). Wanneer een alpaca meer energie nodig heeft dan kan ook bietenpulp (let op wel goed laten zwellen in water) of voederbieten gegeven worden. Luzerne wordt ook soms gegeven, maar dit mag niet te veel gegeven worden (max. 80 gram) omdat anders de verhouding Ca:P te hoog wordt.

Alpaca brokken:

Tot het jaar 2003 had ik al verschillende keren vitaminen en mineralen mengsels uit Amerika laten komen en had ik al geëxperimenteerd met verschillende vitaminen en mineralen mengsels (pre mixen) uit Nederland. Ook voerde ik een soort muesli waarvan het recept uit Zwitserland kwam. Helaas voldeden al deze mengsels en samenstellingen niet volledig aan de eisen voor het voeren van alpaca's. Jan van de Hoek uit Numansdorp had hetzelfde probleem. Hij stelde voor om een speciale alpaca brok te laten maken in Nederland. Samen hebben we toen gezocht naar de beste samenstelling voor de brokken. Onze leidraad waren de alpaca brokken en vitaminen en mineralenmengsels die in Amerika gebruikt werden en de adviezen die gegeven werden door deskundigen op het gebied van de alpaca voeding: Vickers, Evans, Fowler, Saun, Johnson, llamapedia, llamaresource. De firma Hilkens in Swalmen wilde deze brok maken. Vanaf november 2003 zijn we de brokken gaan gebruiken. Toen we begonnen met het voeren van de brokken zagen we oudere merries weer een stuk levendiger worden. Naar aanleiding van bloeduitslagen (inmiddels meer dan 30 bloedonderzoeken) van alpaca's zijn er daarna nog enkele kleine aanpassingen geweest. Aanvankelijk waren er zomerbrokken waarvan 80 gram per dier (van 70 kg) gegeven moest worden en winterbrokken waarvan 200 gram per dier gegeven moest worden. In de zomer zijn alleen de vitaminen en mineralen noodzakelijk en hoeven de alpaca's geen extra energierijke brokken te hebben. Het voeren van 80 gram was in een grotere kudde niet goed te doen. De brutale alpaca's eten dan te veel op van de buurman, waardoor sommige dieren te veel en andere te weinig brokken kregen. Daarom is voor de zomerbrokken gekozen voor het voeren van 150 gram brokken per dier per dag (uiteraard is de samenstelling dan gewijzigd). In 2009 hebben we, naar aanleiding van een zweeds onderzoek, nog eens kritisch gekeken naar de samenstelling. Onze brokken komen nagenoeg overeen met de waarden in dit zweeds onderzoek. Wel is vanaf dit moment een onderhoudsbrok en een prestatiebrok ingevoerd, omdat dragende en zogende alpacas over het algemeen toch in de zomer wat meer energie kunnen gebruiken en omdat niet dragende of zogende dieren in de winter best gevoerd kunnen worden met brok met lage energie (anders worden deze te vet). Tot nu toe zijn we heel tevreden over het voer en ook van steeds meer andere fokkers (ook in Duitsland) horen we goede berichten over het gebruik van de brokken.

Enten:

Elk jaar moeten de alpaca's geënt worden tegen clostridium. Dit doe ik tegenwoordig met Covexin 10. Hiervan moeten de dieren 1 ml tot 1.5 ml hebben. Wanneer de dieren voor de eerste keer geënt worden moet 2 keer geënt, met een tussenpose van 4 weken. Voor de bescherming van een veulen kan een drachtige merrie het beste 14 tot 60 dagen voor de geboorte van het veulen geënt worden. Het veulen kan dan het beste op een leeftijd van 9 tot 12 weken geënt worden met 1 ml covexin 10. Dit moet herhaald worden na 4 weken met 1 ml covexin 10.  

Ontwormen:

De alpaca's moeten regelmatig ontwormd worden. Bij een grote kudde 4 keer per jaar en bij een kleinere kudde 2 keer per jaar. Dit kan met de werkzame stof fenbendazol (panacur) of met doramectin/ivermectin (dectomax/ivomac). Fenbendazol moet 20 mg/kg lichaamsgewichtgegeven worden en doramectin/ivermectin 0,3 mg/kg lichaamsgewicht. Voor panacur bolussen (250 mg fenbendazol/bolus) moet een alpaca van 70 kg dus 5,5 bolussen hebben. Dit kan goed vermengd worden met brokken. De dectomax/ivomec (10 mg/ml doramectin/ivermectin) moet ingespoten worden. Een alpaca van 70 kg krijgt 2,1 ml. Het is goed om regelmatig af te wisselen van wormmiddel. Ik laat de dierenarts ontwormen met dectomax tegelijk met het enten en ik ontworm de andere keren met panacur. Er kan ook ontwormd worden met de werkzame stof Albendazol (Valbazen). Er moet dan 15 mg/kg lichaamsgewicht albendazol gegeven worden. Albendazol mag niet aan drachtige merries gegeven worden in verband met een mogelijke miskraam. Een ander ontwormings middel is de werkzame stof pyrantel pamoaat (Strongid P). Hiervan moet 18 mg/kg lichaamsgewicht pyrantel pamoaat gegeven worden. Ook pyrantel base (Strongid T) kan gegeven worden. Hiervan is 6,3 mg/kg lichaamsgewicht pyrantel base nodig.  

Alpaca Brabant